Komunikat nr 3/19 z dnia 21.01.2019 r.

Komunikaty » Dla uczestników AA » Komunikat nr 3/19 z dnia 21.01.2019 r.

Prenumerata biuletynów "Karlik", "Nadzieja" i "Wisła"

Z jaką częstotliwością ukazują się biuletyny?
Biuletyn "Karlik" ukazuje się w cyklu dwumiesięcznym, biuletyny "Nadzieja" oraz "Wisła" - w cyklu kwartalnym.

Jak zamówić prenumeratę?
Poprzez zgłoszenie skierowane na adres prenumerata@aa.org.pl zawierające następujące informacje:

  • nazwa wybranego biuletynu lub biuletynów,
  • liczba zamawianych egzemplarzy,
  • dane zamawiającego: imię i nazwisko, adres zamieszkania (kod, miejscowość, ulica, numer domu i mieszkania), numer telefonu i adres e-mail.


Ile kosztuje prenumerata?
Ceny pojedynczych biuletynów w prenumeracie wynoszą:

  • "Karlik" - 2,5 zł
  • "Nadzieja" - 1 zł
  • "Wisła" - 1,5 zł

Koszt rocznej prenumeraty krajowej/zagranicznej pojedynczego (dowolnego) biuletynu:
cena biuletynu w prenumeracie * liczba (4/6) egzemplarzy + koszt (4/6) opłaty pocztowej
Wysokość opłaty pocztowej podaje Cennik usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym Poczty Polskiej S.A. - wydanie obowiązujące od 1 kwietnia 2018 r.

Jak opłacić prenumeratę?
Poprzez uiszczenie określonej kwoty na rachunek:
Fundacja Biuro Służby Krajowej AA, ul. Chmielna 20, 00-020 Warszawa,

  • nr rachunku dla wpłat krajowych: 76 1500 1777 1217 7011 3687 0000,
  • nr rachunku dla wpłat z zagranicy: PL 76 1500 1777 1217 7011 3687 0000, KOD SWIFT: WBK PPLPP

z zapisem w tytule wpłaty według schematu: prenumerata + symbol określonego biuletynu (K - "Karlik"; N - "Nadzieja"; W - "Wisła") lub kombinacji symboli: KN, KW, NW, KNW

Kontakt dotyczący zamówień
W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: +48 784 962 657

Uwaga! Prenumerata biuletynów "Skrytka 2/4/3" i "Zdrój" obowiązuje na dotychczasowych zasadach - więcej informacji: zdroj.aa.org.pl