Witamy w serwisie internetowym

Fundacji Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce.

 

 

Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce zostało powołane  w 1995 r. Posiada osobowość prawną i reprezentuje Wspólnotę Anonimowych Alkoholików wobec osób prawnych i fizycznych.

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie:
wydawania i kolportażu literatury AA, biuletynu "Zdrój", znaczków, pamiątek i medali opatrzonych symbolem - znakiem Anonimowych Alkoholików.

 

 
 Numer konta bankowego:33 1090 1043 0000 0001 0067 9467
 
Copyright (C) '2003 Fundacja BSK AA. Wszelkie prawa zastrzeżone