Finansowanie

O Fundacji » Finansowanie

Finansowanie

Fundacja finansowana jest:

1. Z datków pojedynczych uczestników, całych grup, intergrup oraz regionów Anonimowych Alkoholików.

2. Ze środków pochodzące z krajowych i zagranicznych darowizn, spadków i zapisów osób prawnych oraz osób fizycznych. Rada Fundacji decyduje o przyjęciu tych środków na rzecz Fundacji.

3. Z wpływów ze zbiórek i imprez publicznych.

4. Z działalność gospodarczej w zakresie: wydawania i kolportażu literatury AA, biuletynu "Zdrój", znaczków, pamiątek i medali opatrzonych symbolem - znakiem Anonimowych Alkoholików.