Ogłoszenie nr 9: Nabór na stanowisko administratora IT Fundacji Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce

Komunikaty » Komunikaty publiczne » Ogłoszenie nr 9: Nabór na stanowisko administratora IT Fundacji Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce

Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko

administratora IT

 

Oferujemy:

 • Udział w interesujących zadaniach i projektach, możliwość rozwoju zawodowego
 • Odpowiedzialność i samodzielność oraz współdecydowanie z Zarządem w zakresie kierunków rozwoju obszaru IT
 • Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne
 • Przyjazną atmosferę w pracy
 • Niekorporacyjną kultura pracy – decyzyjność, samodzielność, koleżeńskie relacje wśród pracowników, przyjazna atmosfera
 • Stabilne warunki zatrudnienia w ramach długotrwałej współpracy

 

Do zadań pracownika należeć będą:

 • Administrowanie wewnętrzną siecią komputerową w biurze,
 • Obsługa techniczna sprzętu w biurze,
 • Pomoc pozostałym pracownikom biura w rozwiązywaniu problemów związanych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem,
 • Pomoc zarządzaniu systemem księgowym i kadrowo-płacowym (archiwizacja, kopie zapasowe, aktualizacja i pomoc w konfiguracji),
 • Monitorowanie oraz pielęgnacja systemów bazodanowych, zasobów WWW, systemów poczty elektronicznej oraz pozostałych,
 • Aktualizacja treści stron internetowych biura,
 • Nadzór nad archiwizacją zasobów Wspólnoty AA powierzonych biuru (dokumentów, zdjęć, multimediów itp.),
 • Pomoc we wdrażaniu nowych rozwiązań oraz aktualizacji i zmianach w rozwiązaniach istniejących we współpracy z zespołami zadaniowymi Wspólnoty AA (w tym innymi ekspertami IT) oraz zewnętrznymi dostawcami,
 • Prowadzenie niezbędnej dokumentacji wszelkich zmian w zakresie ww. czynności.

 

Od kandydata oczekujemy:

 • Minimum dwóch lat doświadczenia przy realizacji zbliżonych obowiązków,
 • Podstawowej znajomości relacyjnych baz danych,
 • Podstawowej znajomości technologii webowych oraz opcji hostingowych,
 • Praktycznej znajomości zagadnień z zakresu protokołów komunikacyjnych, sieci komputerowych oraz globalnej infrastruktury sieciowej,
 • Praktycznej znajomości obsługi systemów operacyjnych (Linux, Windows),
 • Praktycznej znajomości technik automatyzacji zadań administracyjnych (języki skryptowe),
 • Znajomości podstawowych zagadnień z zakresu bezpieczeństwa sieci i systemów komputerowych,
 • Gotowości do nieustannego poszerzania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • Proaktywnego podejścia przy organizacji pracy,
 • Systematycznego i analitycznego podejścia do rozwiązywania problemów technicznych,
 • Podstawowej znajomości języka angielskiego (na poziomie komunikatywnym).

 

Dodatkowymi atutami będą:

 • Znajomość filozofii DevOps,
 • Znajomość współczesnych rozwiązań chmurowych (AWS, Azure lub innych),
 • Znajomość nowoczesnych narzędzi do monitorowania (np. stack ELK),
 • Znajomość zagadnień z zakresu wirtualizacji i kontenerów,
 • Podstawowa znajomość technik programistycznych.

 

Aktualne CV w języku polskim lub angielskim prosimy przysyłać na elektronicznie na adres e-mail: biuro@aa.org.pl

 

Rada Fundacji BSK AA w Polsce

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji przez Fundację Biuro Służby Krajowej AA w Polsce, z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 20, na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.)”.

 

Informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych

Obowiązek informacyjny

 

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce, 00-020 Warszawa, ul. Chmielna 20;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu przeprowadzenia naboru na administratora IT Fundacji Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce;
 • Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji procesu naboru;
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody;
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora skutkować może zaniechaniem procesu naboru
 • Pana/Pani dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy;
 • W razie pytań, zachęcamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@aa.org.pl