Regiony AA

Kontakt » Regiony AA

 

 

Terytorium Polski zostało umownie podzielone na 13 Regionów AA. Czternastym regionem AA jest Region ,,Europa'', do którego przynależy ponad 180 grup poza granicami kraju. Niżej w zakładkach zamieszczamy dane kontaktowe regionów i intergrup AA.