Komunikat nr 6/19 z dnia 06.03.2019 r.

Komunikaty » Dla uczestników AA » Komunikat nr 6/19 z dnia 06.03.2019 r.

Data publikacji: 6.03.2019 r.

Sprawozdanie z posiedzenia Rady Powierników w dniach 1-3 lutego 2019 r.

Podjęte decyzje
1. Wybór dwóch nowych członków Zarządu Fundacji Biuro Służby Krajowej AA w Polsce: Krzysztofa Otrębskiego oraz Marka Plucińskiego.
2. Pozostawienie konkursu na Dyrektora Fundacji Biuro Służby Krajowej AA w Polsce bez rozstrzygnięcia. Ogłoszenie nowego naboru z terminem zgłaszania kandydatur do 31 maja 2019 r.; powierzenie obowiązków obecnemu Dyrektorowi Fundacji BSK AA.
3. Odpowiedź na list w sprawie wspólnot dwunastokrokowych (zob. Załącznik nr 1).
4. Odpowiedź na list uczestniczki Wspólnoty AA w sprawach newslettera, formularza dla grup oraz warsztatów (zob. Załącznik nr 2).
5. Zatwierdzenie przez Radę Fundacji treści ogłoszenia "Konkurs na Redaktora Naczelnego ?Pisma Anonimowych Alkoholików w Polsce Zdrój?".
6. Udzielenie blogerowi odpowiedzi w sprawie historii osobistych zawartych w IV wydaniu Wielkiej Księgi (zob. Załącznik nr 3).
7. Przyjęcie zaleceń dotyczących zapraszania gości zagranicznych na Konferencję Służby Krajowej wraz z harmonogramem wejścia ww. zaleceń w życie.
8. Przyjęcie przez Radę Fundacji uchwały akceptującej rolę i uprawnienia Zespołu ds. Infrastruktury IT.
9. Udzielenie absolutorium Redaktorom Naczelnym "Pisma Anonimowych Alkoholików w Polsce Zdrój" i "Wieści z AA".
10. Przyjęcie przez Radę Fundacji uchwały potrzebnej do rejestracji statutu przyjętego w 2018 r.
11. Decyzja o wyprodukowaniu potrzebnej liczby breloków pamiątkowych z okazji 45-lecia AA w Polsce.
12. Zaakceptowanie wyboru Redaktora Naczelnego biuletynu "Nadzieja".  
13. Przedstawienie ustnych sprawozdań przez zespoły powiernicze - prośba rzecznika o przesyłanie sprawozdań pisemnych przed kolejnym posiedzeniem Rady Powierników.
(...)

Ze względu na objętość materiału publikujemy jedynie fragment sprawozdania. Całość tekstu dostępna jest w załączonym pliku.

Tradycyjnie plik zabezpieczony jest hasłem dostępu - drugi legat pisany małymi literkami i bez polskich liter.

Sprawozdanie zamieszczone będzie również Biuletynie "Skrytka 2/4/3" nr 2(141)/2019.NazwaRozmiarData
icokomunikat-nr-6-19-z-dnia-6032019-r.pdf

Sprawozdanie RP z dnia 1-3.02.2019 z załącznikami

125.17 KB2019-03-06 16:17