BSK AA

Witamy w serwisie internetowym Fundacji Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce.

Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce zostało powołane  w 1995 r. Posiada osobowość prawną i  reprezentuje Wspólnotę Anonimowych Alkoholików wobec osób prawnych i fizycznych.

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie: wydawania i kolportażu literatury AA, biuletynu  "Zdrój", znaczków, pamiątek i medali opatrzonych symbolem - znakiem Anonimowych Alkoholików.