Ogłoszenie nr 4: Konkurs na Redaktora Naczelnego Biuletynu ,,Zdrój''

Komunikaty » Komunikaty publiczne » Ogłoszenie nr 4: Konkurs na Redaktora Naczelnego Biuletynu ,,Zdrój''

Data publikacji, 11.02.2019 r.

Konkurs na Redaktora Naczelnego "Pisma Anonimowych Alkoholików w Polsce ZDRÓJ"

Rada Fundacji Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce rozpoczyna poszukiwania kandydata na Redaktora Naczelnego ogólnopolskiego biuletynu AA "Pismo Anonimowych Alkoholików w Polsce ZDRÓJ".

Wymagania:

  • uczestnik Wspólnoty AA spełniający warunki wymagane dla pełnienia służby Delegata Konferencji Służby Krajowej AA;
  • rekomendacja służb macierzystej Intergrupy, Regionu lub redakcji któregoś z Biuletynów do pełnienia służby Redaktora;
  • umiejętność posługiwania się podstawowymi programami komputerowymi (pakiet MS Office i pokrewne) oraz korzystania z Internetu;
  • znajomość funkcjonowania redakcji prasowej oraz podstawowa wiedza o procesie produkcji tytułów prasowych;
  • znajomość Programu AA,
  • doświadczenie w służbach AA, znajomość struktury Wspólnoty AA i jej najważniejszych problemów;
  • umiejętność sprawnego komunikowania się i rozwiązywania problemów, kompleksowego wykorzystania wiedzy i potencjału zarządzanego zespołu,
  • postawa pozytywnego myślenia, otwartości i tolerancji, ,,budowania mostów'' i szukania kompromisowych rozwiązań,
  • znajomość języka angielskiego mile widziana.


Kadencja Redaktora Naczelnego ,,Pisma Anonimowych Alkoholików w Polsce ZDRÓJ'' trwa cztery lata.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres pocztowy Biura Służby Krajowej AA w Polsce, skrytka poczt. 243, 00-950 Warszawa 1 lub na adres poczty elektronicznej; rp@aa.org.pl w terminie do 30 czerwca 2019 r., z dopiskiem na kopercie "Konkurs na Redaktora Zdroju".


Planowany termin spotkania z kandydatami - 7 września 2019 r., w siedzibie Biura Służby Krajowej AA w Polsce: Warszawa, ul. Chmielna 20 (kandydaci zostaną powiadomieni o ewentualnej zmianie terminu spotkania).

Rada Fundacji Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji przez Fundację Biuro Służby Krajowej AA w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 20 na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku)"


Informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych.

Obowiązek informacyjny
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce, 00-020 Warszawa, ul. Chmielna 20.
- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@aa.org.pl
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a,f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu przeprowadzenia konkurs na Redaktora Naczelnego "Pisma Anonimowych Alkoholików w Polsce ZDRÓJ",
- Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres  realizacji procesu rekrutacji,
- posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody,
- ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
- podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora skutkować może zaniechaniem procesu rekrutacyjnego konkursu.


NazwaRozmiarData
icoogloszenie-nr-4-konkurs-na-redaktora-naczelnego-biuletynu-zdroj-.pdf

Plik do pobrania w formacie pdf

121.34 KB2019-02-11 14:53