Ogłoszenie nr 4: Konkurs na Redaktora Naczelnego Biuletynu ,,Zdrój''

Komunikaty » Komunikaty publiczne » Ogłoszenie nr 4: Konkurs na Redaktora Naczelnego Biuletynu ,,Zdrój''

Konkurs rozstrzygnięty.

Powołany zgodnie z zapisami Regulaminu Pracy Służby Krajowej AA w Polsce Zespół do wyboru redaktora naczelnego biuletynu „Zdrój” w dniu 7 września 2019 r., po rozmowach z kandydatami, zdecydował się powierzyć stanowisko redaktora naczelnego biuletynu „Zdrój” Michałowi z Rabki.