Ogłoszenie nr 8: Rozstrzygnięcie naboru na dyrektora Zarządu Fundacji BSK AA

Komunikaty » Komunikaty publiczne » Ogłoszenie nr 8: Rozstrzygnięcie naboru na dyrektora Zarządu Fundacji BSK AA

Rada Fundacji wybrała Dyrektora Fundacji na pięcioletnią kadencję. Nowym Dyrektorem została Pani Alicja Darkowska-Kowalska. Kadencja rozpocznie się 1 października 2019 r. Nowa Dyrektor została wybrana spośród ośmiorga kandydatów, którzy zgłosili się na rozmowy.

 

Data publikacji: 4 lipca 2019 r.

Data korekty: 10 lipca 2019 r.