Komunikat nr 1/20 – ws zagrożenia koronawirusem (COVID-19)

Rada Powierników Wspólnoty AA w Polsce, świadoma zagrożenia spowodowanego przez koronawirusa (COVID-19), szuka wspólnego doświadczenia również w tym zakresie, korzystając z już podjętych działań przez Wspólnotę AA w innych krajach, w tym w USA  i Kanadzie. Zagadnienie prawdziwej czy potencjalnej epidemii wirusa wykracza poza nasze kompetencje. Możemy jedynie zasugerować wsłuchiwanie się w komunikaty, zalecenia i ewentualne polecenia profesjonalnych służb sanitarnych.

Proponujemy grupom przygotowanie rozsądnego działania, nie zapominając jednak o naszym podstawowym celu. Być może warto rozważyć zmianę, na pewien czas, zwyczajów na mityngach.  Oto przykłady działań wprowadzonych w niektórych grupach AA:

  • unikanie podawania dłoni, trzymania się za ręce, przytulania się;
  • upewnienie się, że stoliki na mityngach spełniają wymogi sanitarne, lub wstrzymanie się na razie z zakupem przekąsek, np. paluszków;
  • zwiększenie odstępów między siedzącymi.

Ważne, by w obecnej sytuacji zdrowotnej w kraju i na świecie każdy członek Wspólnoty pamiętał o odpowiedzialności za zdrowie swoje, swoich bliskich oraz przyjaciół. Przychodząc na mityng z objawami choroby bądź po pobycie na terenach ze wzmożonymi zachorowaniami, możemy narazić innych członków Wspólnoty.

Podpowiadamy także rozwiązania, gdyby grupa tymczasowo nie była w stanie spotykać się osobiście: 

  • stworzenie list kontaktowych grupy i pozostawanie w kontakcie telefonicznym, e-mailowym bądź przez media społecznościowe. Służby grupy mogą przygotować awaryjne możliwości spotkań, nawet z podglądem uczestników poprzez popularne komunikatory; w ten sam sposób mogą odbywać się spotkania służebnych AA oraz warsztaty tematyczne. O pomoc w tym zakresie można zwrócić się do łączników internetowych Wspólnoty,
  • dostarczenie członkom informacji dotyczących funkcjonowania „grup wirtualnych”, np. poprzez wskazanie adresu: https://aa24.pl/pl/mityngi-on-line
  • wywieszenie stosownej informacji w miejscu spotkań grupy i/lub dyżur służebnego w czasie odwołanego mityngu.

Sugerujemy informowanie łączników internetowych intergrup, regionów AA o odwoływaniu warsztatów, mityngów, spotkań służebnych AA, by można opublikować takie informacje na stronach Wspólnoty oraz rozesłać je poprzez komunikatory.

Z uwagą monitorujemy sytuację. W razie konieczności będziemy przekazywać dalsze informacje. 

Biuro Służby Krajowej Wspólnoty AA w Polsce otrzymało również zapytania dotyczące wydarzeń organizowanych przez AA w bieżącym roku. Podjęliśmy decyzję o przesunięciu, na termin późniejszy, warsztatów ogólnopolskich Wspólnoty AA, które miały się odbyć w marcu i kwietniu br. Celem aktualizowania wiedzy na ten temat, należy systematycznie odwiedzać stronę https://aa24.pl/pl oraz korzystać ze wszystkich wewnętrznych kanałów informacyjnych Wspólnoty AA, w tym systemu Emitent i newslettera Służby Krajowej. Zdecydowaliśmy także o odwołaniu spotkania Rady Powierników SK i Rady Fundacji, które miało się odbyć pod koniec marca br. Przypominamy, że bezpieczeństwo członków Wspólnoty jest najważniejsze.

Mamy nadzieję, że ta krótka informacja będzie Wam pomocna.

Z pozdrowieniami, 

Służby Rady Powierników SK AA w Polsce

oraz Rady Fundacji BSK AA w Polsce

Copyright Fundacja Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce | Wszelkie prawa zastrzeżone