Komunikat nr 4/20 – VII Tradycja

Drodzy Przyjaciele!

Pozdrawiamy wszystkich członków Wspólnoty AA w tym trudnym czasie szerzącej się epidemii. Z powodu decyzji różnych władz nie mamy możliwości korzystania z naszych lokali. Kierując się dobrem swoim i swoich najbliższych, również same grupy podejmują decyzje o zawieszaniu mityngów.

Dla anonimowego alkoholika brak możliwości osobistego spotkania z innym alkoholikiem, zwłaszcza tym jeszcze cierpiącym, jest wielką próbą. To trudny czas także w zmaganiu z naszą chorobą. Z tym większą radością obserwujemy starania przyjaciół, mające na celu zastąpienie dotychczasowych form działania nowymi, nie wymagającymi kontaktu fizycznego. Grupy AA organizują się, telefony rozgrzewają od codziennych rozmów. Internet także przychodzi nam z pomocą. Nigdy tak wielu z nas nie uczyło się nowych rozwiązań technicznych, by nawiązać kontakt z innym alkoholikiem, sponsorem, podopiecznym, swoją grupą, innymi służebnymi AA. Wzrost liczby takich grup można zaobserwować na stronie Wspólnoty AA, która stała się naszą tablicą informacyjną także w tym zakresie.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że wielu z nas zdanych jest jedynie na kontakt z Programem 12 Kroków AA w formie pisanej (książka, biuletyn, ulotka, strona internetowa Wspólnoty), tak jak żołnierze na misjach czy marynarze w długich rejsach. Literatura jest i będzie rozsyłana dzięki ofiarnej pracy naszych kolporterów, pracowników magazynu. Zapraszamy do sklepu on-line Wspólnoty AA w Polsce.

Fundacja BSK AA w Polsce cały czas płaci rachunki za sale dla poszczególnych grup, Punkty Informacyjno-Kontaktowe, telefony i jakże potrzebne teraz łącza internetowe. Musimy zapewnić regularną płacę pracownikom Fundacji, na bieżąco opłacać faktury i prowadzić działalność wydawniczą. Przekazujemy nieodpłatnie zwiększoną liczbę biuletynów AA do zakładów karnych.

Obawiamy się, że przygotowana na taki właśnie czas, zgodnie z zasadami AA, rezerwa finansowa, może się wyczerpać. W obecnej sytuacji, gdy „kapelusz nie krąży po sali”, jest zrozumiałe, że nie ma datków z grup, intergrup i regionów. Pozostają nam jedynie wpłaty bezpośrednio do Fundacji. Apelujemy do służebnych i wszystkich członków AA o przelewy na konto:  

SANTANDER BANK POLSKA SA
33 1090 1043 0000 0001 0067 9467
dla wpłat z zagranicy: kod Swift (BIC) WBKPPLPP

Prosimy przed każdym przelewem zweryfikować poprawność numeru konta z podanym wyżej.

Niektórzy członkowie grup, nie mając możliwości dokonania przelewu, po każdym mityngu telefonicznym lub online odkładają kwotę, którą zazwyczaj wrzucali do kapelusza, by później niezwłocznie przekazać skarbnikowi lub przesłać na konto Fundacji.

Anonimowi Alkoholicy mówią, że datki przekazane w ramach 7 Tradycji są najwyższą, bo całkowicie anonimową, formą realizacji 12 Kroku AA.  

Pogody ducha i zdrowia dla wszystkich

Rada Powierników SK AA w Polsce

Copyright Fundacja Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce | Wszelkie prawa zastrzeżone