Komunikat nr 7/20 – podziękowania za VII Tradycję

Zwracamy się z ogromnymi podziękowaniami do wszystkich darczyńców, którzy w tym trudnym, także pod względem finansowym okresie realizują 7 Tradycję AA, przekazując darowizny na konto Fundacji. Reakcja członków Wspólnoty na sytuację w jakiej się znaleźliśmy w wyniku epidemii, pozwala z wiarą i nadzieją patrzeć w przyszłość.

Od 16 marca 2020 r. otrzymaliśmy wpłaty od 346 osób z całej Polski, 109 grup, 15 intergrup oraz 8 regionów. Wartość darowizn w kwietniu w porównaniu do lutego wzrosła 3-krotnie i wynisła 40.914 zł, z tego:

  • od członków Wspólnoty – 11.437 zł – wzrost 9-krotny,
  • od grup – 15.665 zł – wzrost 20-krotny,
  • od intergrup – 3.612 zł – zmniejszenie 2-krotne,
  • od regionów – 10.200 zł – wzrost 2,5-krotny.

Wpłaty na fundusz urodzinowy utrzymują się na tym samym poziomie i w kwietniu osiągnęły kwotę 2.823 zł. Ponadto dokonywane są przelewy bezpośrednio na subkonta regionów z przeznaczeniem na pokrycie wydatków ponoszonych przez dany region.

Zarząd Fundacji wraz z pracownikami i wolontariuszami podjął, częściowo już skuteczne działania, mające na celu obniżenie kosztów ponoszonych przez Fundację i Wspólnotę, w tym dotyczące najmu lokali i wynagrodzeń. Ograniczyliśmy lub wstrzymaliśmy czasowo dodruk literatury.

Mamy nadzieję, że darowizny od Wspólnoty oraz działania oszczędnościowe pozwolą, w jak najmniejszym stopniu, naruszyć zgromadzone rezerwy finansowe, które są wymagane zasadami 12 Koncepcji AA. 

Jeszcze raz dziękujemy za wszystkie wpłaty dokonywane na konta Biura Służby Krajowej AA. Przypominamy o możliwości zakupu literatury AA w sklepie internetowym oraz w lokalach Fundacji w Warszawie.

Z życzeniami zdrowia i Pogody Ducha 

Zarząd Fundacji BSK AA w Polsce

Copyright Fundacja Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce | Wszelkie prawa zastrzeżone