Ogłoszenie nr 12: o naborze

Ogłoszenie o naborze na stanowiska pracowników Fundacji Biuro Służby Krajowej
Anonimowych Alkoholików w Polsce

Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu. Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce zostało powołane w 1995 r. Posiada osobowość prawną i reprezentuje Wspólnotę Anonimowych Alkoholików wobec osób prawnych i fizycznych.

Poszukujemy osób na stanowiska:

Copyright Fundacja Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce | Wszelkie prawa zastrzeżone