Komunikat nr 10/20 – ws. możliwości organizowania mityngów AA

Po opublikowaniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemiologicznego, Zarząd Fundacji wystąpił do Ministerstwa Zdrowia z zapytaniem o możliwość i warunki organizacji mityngów Anonimowych Alkoholików. Odpowiedź przedstawiamy w załączeniu. Wskazujemy na konieczność zachowania w trakcie ich przeprowadzania „obowiązujących zasad bezpieczeństwa określonych przez Ministra Zdrowia w związku z trwaniem stanu epidemii”.

Więcej informacji uzyskać można w regionalnych stacjach epidemiologicznych oraz u gospodarzy lokali, którzy mogą być zobowiązani do przestrzegania oddzielnych, szczegółowych przepisów.
Zarząd Fundacji BSK AA w Polsce

Copyright Fundacja Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce | Wszelkie prawa zastrzeżone