Komunikat nr 11/19

„Nikt nie może sobie wyobrazić co oznaczałoby dla życia niezliczonych alkoholików, którzy być może nigdy nie dotarliby do nas, gdyby nasze służby były słabe lub nie istniały w ogóle. Rozwaga finansowa przynosi korzyści w postaci ocalonych istnień ludzkich” (fragment 12 Koncepcji AA).

Drodzy przyjaciele, członkowie wspólnoty AA     

Wspólnota AA w Polsce z roku na rok staje się coraz bardziej aktywna. 
Wspieramy bezpośrednio poszczególnych alkoholików, by pomóc im w zachowaniu trzeźwości i w rozwoju duchowym w ramach 12 Kroku AA. Obserwujemy także wzrost aktywności całych grup AA w zakresie informowania społeczeństwa na temat zasad Programu Dwunastu Kroków. Podobnie prężnie działają intergrupy i regiony AA.  Organizowane są liczne spotkania informacyjne dla profesjonalistów.  Zakupywana jest literatura i ulotki AA dla osób nowoprzybyłych do Wspólnoty, dla grup spotykających się w zakładach karnych, zakładach poprawczych, dla osób spotykanych na oddziałach detoksykacyjnych. Prowadzone są warsztaty tematyczne dotyczące, 12 Kroków, 12 Tradycji i 12 Koncepcji AA. Do udziału w nich zapraszani są anonimowi alkoholicy z krajów, w których Wspólnota dopiero powstaje.  Prowadzimy także podobne warsztaty poza granicami Polski.

Wszystkie te działania powodują zwiększenie wydatków ponoszonych przez Wspólnotę. Program AA oczywiście przekazujemy za darmo, ale już za ulotki dla nowoprzybyłych, dla profesjonalistów, książki i biuletyny AA dla osadzonych w zakładach karnych, sale i pomieszczenia na warsztaty AA, na spotkania z profesjonalistami, z przyjaciółmi AA, spotkania służebnych, punkty informacyjno-kontaktowe regionów AA, podróż i pobyt zaproszonych gości my anonimowy alkoholicy, czyli członkowie Wspólnoty musimy zapłacić. 
Wzrastają także koszty działania Fundacji Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce (BSK AA), formacji prawnej, która reprezentuje oficjalnie naszą Wspólnotę w Polsce i za granicą.  
(…)


Z wdzięcznością za służbę
Członkowie Rady Powierników 
Wspólnoty AA w Polsce

Jest to fragment listu. Całość dostępna jest w załączonym pliku, który tradycyjnie zabezpieczamy hasłem (drugi legat pisany z małej literki i bez polskich znaków).

Copyright Fundacja Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce | Wszelkie prawa zastrzeżone