Komunikat nr 10/19

Termin zgłaszania aplikacji: 15 czerwca 2019 r.

Konkurs na redaktora Biuletynu „Wieści z AA”

Biuletyn „Wieści z AA” jest elektronicznym biuletynem Wspólnoty AA skierowanym do naszych przyjaciół – terapeutów, pracowników służb mundurowych, kuratorów oraz osób zainteresowanych działalnością Wspólnoty AA w Polsce.
Biuletynem opiekuje się powierniczy zespół Informacji Publicznej.

Rada Powierników ogłasza konkurs na redaktora Biuletynu „Wieści z AA”.

Do zadań redaktora będzie należało:

 • przygotowywanie materiałów do biuletynu,
 • zbudowanie zespołu redakcyjnego,
 • stworzenie wizji biuletynu na przyszłość,
 • rozbudowanie bazy odbiorców biuletynu,
 • regularne wydawanie biuletynu.


Kadencja redaktora trwa trzy lata i odbywa się na zasadzie wolontariatu.
Wymagania: zaangażowanie, doświadczenie w służbie w zespołach informacji publicznej, umiejętność pracy zespołowej, umiejętność korzystania z narzędzi elektronicznych.

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na adres biuro@aa.org.pl do dnia 15 czerwca 2019 r.

W zgłoszeniu prosimy o umieszczenie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji przez Fundację Biuro Służby Krajowej AA w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 20 na potrzeby przeprowadzenia konkursu na redaktora Biuletynu pt. ,,Wieści z AA”, zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.)”


Informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych


Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce, 00-020 Warszawa, ul. Chmielna 20;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem:  iod@aa.org.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu przeprowadzenia konkursu na redaktora Biuletynu pt. „Wieści z AA”;
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia konkursu;
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody;
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne.Z pozdrowieniami
Rada Powierników

Copyright Fundacja Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce | Wszelkie prawa zastrzeżone