Komunikat nr 7/19

Rada Powierników informuje, że – zgodnie z zasadą rotacji – w 2019 r. prosi regiony o wyszukiwanie kandydatów na powierników:

  • Powiernik klasy A, niealkoholik – Rada Powierników prosi Wspólnotę, o ile to możliwe, o wyszukanie kandydatów posiadających doświadczenie zawodowe jako: sędziowie lub sędziowie w stanie spoczynku, lekarze, duchowni, dziennikarze, socjologowie – wszystkie regiony.
  • Powiernik klasy B, alkoholik – kandydat na powiernika alkoholika z co najmniej ośmioletnim okresem zdrowienia według programu AA, doświadczeniem w pełnionych służbach na wszystkich poziomach struktur AA (grupa AA, intergrupa AA, region AA i Służba Krajowa AA), ze znajomością Tradycji AA i Koncepcji AA oraz najważniejszych problemów Wspólnoty AA. Sugeruje się, aby kandydat na powiernika alkoholika miał swojego sponsora. Warto w szczególny sposób szukać kandydatów, którzy zawodowo posiadają doświadczenie jako: sędziowie lub sędziowie w stanie spoczynku, lekarze, duchowni, dziennikarze, specjaliści IT, specjaliści w zakresie finansów, specjaliści PR – są wakaty lub kończy się służba w regionie – Europa, Katowice, Lublin, Dolnośląski, Warta, Radom, Bałtycki

Kandydatów do służby prosimy o przesłanie CV (na załączonych niżej formularzach) do dnia 30 czerwca br. 

Informujemy że spotkanie Komisji Nominacyjnej odbędzie się 13 lipca 2019 od godziny 10.00. Szczegółowe informacje zostaną wysłane bezpośrednio do kandydatów po otrzymaniu CV.

Pozdrawiamy

Rada Powierników

Copyright Fundacja Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce | Wszelkie prawa zastrzeżone