Komunikat nr 6/19

Sprawozdanie z posiedzenia Rady Powierników w dniach 1-3 lutego 2019 r.

Podjęte decyzje

 1. Wybór dwóch nowych członków Zarządu Fundacji Biuro Służby Krajowej AA w Polsce: Krzysztofa Otrębskiego oraz Marka Plucińskiego. 
 2. Pozostawienie konkursu na Dyrektora Fundacji Biuro Służby Krajowej AA w Polsce bez rozstrzygnięcia. Ogłoszenie nowego naboru z terminem zgłaszania kandydatur do 31 maja 2019 r.; powierzenie obowiązków obecnemu Dyrektorowi Fundacji BSK AA.
 3. Odpowiedź na list w sprawie wspólnot dwunastokrokowych (zob. Załącznik nr 1). 
 4. Odpowiedź na list uczestniczki Wspólnoty AA w sprawach newslettera, formularza dla grup oraz warsztatów (zob. Załącznik nr 2). 
 5. Zatwierdzenie przez Radę Fundacji treści ogłoszenia „Konkurs na Redaktora Naczelnego ?Pisma Anonimowych Alkoholików w Polsce Zdrój?”. 
 6. Udzielenie blogerowi odpowiedzi w sprawie historii osobistych zawartych w IV wydaniu Wielkiej Księgi (zob. Załącznik nr 3).
 7. Przyjęcie zaleceń dotyczących zapraszania gości zagranicznych na Konferencję Służby Krajowej wraz z harmonogramem wejścia ww. zaleceń w życie. 
 8. Przyjęcie przez Radę Fundacji uchwały akceptującej rolę i uprawnienia Zespołu ds. Infrastruktury IT. 
 9. Udzielenie absolutorium Redaktorom Naczelnym „Pisma Anonimowych Alkoholików w Polsce Zdrój” i „Wieści z AA”.
 10. Przyjęcie przez Radę Fundacji uchwały potrzebnej do rejestracji statutu przyjętego w 2018 r. 
 11. Decyzja o wyprodukowaniu potrzebnej liczby breloków pamiątkowych z okazji 45-lecia AA w Polsce. 
 12. Zaakceptowanie wyboru Redaktora Naczelnego biuletynu „Nadzieja”.  
 13. Przedstawienie ustnych sprawozdań przez zespoły powiernicze – prośba rzecznika o przesyłanie sprawozdań pisemnych przed kolejnym posiedzeniem Rady Powierników. (…)
 14. Ze względu na objętość materiału publikujemy jedynie fragment sprawozdania. Całość tekstu dostępna jest w załączonym pliku.

Tradycyjnie plik zabezpieczony jest hasłem dostępu – drugi legat pisany małymi literkami i bez polskich liter.

Sprawozdanie zamieszczone będzie również Biuletynie „Skrytka 2/4/3” nr 2(141)/2019.

Copyright Fundacja Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce | Wszelkie prawa zastrzeżone