Ogłoszenie nr 7: Konkurs na Redaktora Naczelnego Biuletynu ,,Zdrój”

Konkurs rozstrzygnięty.

Powołany zgodnie z zapisami Regulaminu Pracy Służby Krajowej AA w Polsce Zespół do wyboru redaktora naczelnego biuletynu „Zdrój” w dniu 7 września 2019 r., po rozmowach z kandydatami, zdecydował się powierzyć stanowisko redaktora naczelnego biuletynu „Zdrój” Michałowi z Rabki.

Copyright Fundacja Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce | Wszelkie prawa zastrzeżone