Ogłoszenie nr 6: Rozstrzygnięcie naboru na dyrektora Zarządu Fundacji BSK AA

Rada Fundacji wybrała Dyrektora Fundacji na pięcioletnią kadencję. Nowym Dyrektorem została Pani Alicja Darkowska-Kowalska. Kadencja rozpocznie się 1 października 2019 r. Nowa Dyrektor została wybrana spośród ośmiorga kandydatów, którzy zgłosili się na rozmowy.

Data publikacji: 4 lipca 2019 r.
Data korekty: 10 lipca 2019 r.

Copyright Fundacja Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce | Wszelkie prawa zastrzeżone